Danıştay’dan Kındılçeşme’deki plan revizyonuna iptal

Antalya’nın Kemer ilçesinde Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisindeki Kındılçeşme’deki projeye yönelik hukuki süreç netleşti.

15 yılı aşkın süredir Antalya’nın gündemindeki çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Kındılçeşme’deki dava sürecinin kesinleşmesine ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın yıllarca yoğun olarak kullandığı Kındılçeşme çadırlı kamp alanının halka açılmasının önünde engel kalmamıştır. Alan ivedilikle halkın kullanımına açılmalıdır.” denildi.

BUNGALOV ADI ALTINDA VİLLA

Açıklamada, Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, “kamp alanı” kullanım kararı getirerek, günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya açan 2009 yılındaki Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama planı doğrultusunda, Kındılçeşme kamp alanının bir yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, yatırımcının alanı halka kapatarak, içerisinde bungalov adı altında villalar inşa etmeye başladığı kaydedildi.

DAVA SÜRECİ 2009’DA BAŞLADI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 11 belde sakini ile söz konusu planların iptali istemiyle dava açtığı hatırlatılarak, Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından incelenen dosyada, 2010’da yürütmenin durdurulması, 2013 yılında planların iptaline karar verildiği belirtildi. O dönem karar düzeltmesi başvurusunda bulunan davalı bakanlığın, kararı beklemeden Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planını onadığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu plan değişikliği ile milli park sınırları içindeki çadırlı kamp alanı, kamp alanına dönüştürülerek, eski plan kararı ile getirilen uygulamalar aynen korunmuş ve tek katlı bungalov tipi villa yapılaşmaları, yasallaştırılmaya çalışılmıştır.” denildi.

YILLAR SONRA KESİNLEŞTİ

Bu planların iptali istemiyle de yine Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 10 belde sakini ile 2016 yılında dava açıldığı hatırlatılarak, süreç şöyle anlatıldı:

“Davaya bakan Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi 2018 yılında planların iptaline karar vermiştir. Bakanlık kararı istinafa götürmüş, istinaf başvurusunu görüşen Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdari Dava Dairesi 2019 yılında istinaf başvurusunu reddederek kararı onamıştır. Bakanlık, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdari Dava Dairesinin kararını temyiz etmiştir. Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6’ncı Dairesi, tarafımıza yeni bildirilen, 28 Kasım 2023 tarihli kararı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdari Dava Dairesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın onanmasına kesin olarak karar vermiştir. Bu karar ile bakanlığın Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planının iptali kesinleşmiştir. Kentimiz ve halkımız adına beklentimiz, Kındılçeşme çadırlı kamp alanının, eskiden olduğu gibi ivedilikle günübirlik alan ve çadırlı kamp alanı olarak halkımızın kullanımına açılmasıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir